Relacja z Kongresu... (część 3) | W Dialogu z Bogiem

Temat: Czynsze poszły w górę - wrocławianie zaskoczeni
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław Rozdział II Podmiotowy zakres najmu Art. 1.: Gmina Wrocław wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki: […] 2) nie posiadają ... gminy reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa zawiera ogólne wytyczne dotyczące praw i obowiązków lokatorów, warunków przyznawania im lokali mieszkalnych, w tym socjalnych oraz zamiennych.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,186,90103514,90103514,Czynsze_poszly_w_gore_wroclawianie_zaskoczeni.htmlTemat: eksmisje - bez zmian, ale..
eksmisje - bez zmian, ale.. Z GP Gminy wolą płacić miliony, zamiast budować mieszkania Do sądów trafia lawina pozwów za niewykonywanie wyroków eksmisyjnych. Na przyznanie lokalu dla eksmitowanego trzeba czekać nawet dziesięć lat. Samorządy postulują , aby ustawodawca urealnił groźbę eksmisji na bruk. Koszt niewykonanych wyroków eksmisyjnych Gminy muszą wypłacać milionowe odszkodowania właścicielom kamienic i spółdzielni mieszkaniowych za brak lokali socjalnych dla osób z nakazami eksmisji. W Poznaniu liczba wyroków eksmisyjnych, w których sąd orzekł prawo do lokalu socjalnego, przekroczyła 1,4 tys., w Łodzi 2,7 tys., a w Szczecinie 2,8 tys. – Choć w ostatnich latach w stolicy Wielkopolski wybudowano ponad 160 nowych lokali, mieszkań socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych jest wciąż zbyt mało – tłumaczy Magdalena Gościńska z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodaje, że wierzyciele czekają na mieszkanie dla swoich wyeksmitowanych lokatorów nawet 4–6 lat. Gminy płacą miliony Konsekwencją opóźnień w dostarczaniu lokali socjalnych są wysokie odszkodowania, które płacą gminy. Tylko w ... wydał milion złotych. W Łodzi na lokal socjalny z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego oczekuje 2755 osób. W 2008 roku gmina wypłaciła z tego tytułu 435 109,38 zł. – W Częstochowie na liście oczekujących na mieszkanie socjalne jest ponad 2 tys. osób. Są to nie tylko osoby z wyrokami eksmisyjnymi, ale także rodziny z domów przeznaczonych do wyburzeń lub ... Jest to już w skali miasta ponad 700 prawomocnych orzeczeń. Z samego porównania listy oczekujących i liczby pozyskiwanych mieszkań wynika, że gmina nie jest w stanie zapewnić zasądzonych lokali socjalnych. Płaci więc odszkodowanie – w zeszłym roku było to 300 tys. zł – wylicza Jarosław Kapsa. W Szczecinie na realizację oczekuje 2,8 tys. wyroków eksmisyjnych z orzeczonymi uprawnieniami do lokali socjalnych. – Z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych okres wyczekiwania wynosi nawet 10 lat. Właścicielom lokali wypłacono w okresie od stycznia 2008 r. do maja 2009 r. kwotę 92,9 tys. zł tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – informuje Piotr Lewandowski z Urzędu Miejskiego w Szczecinie. W Krakowie na realizację czeka 1991 wyroków eksmisyjnych z uprawnieniem osób eksmitowanych do otrzymania lokalu socjalnego. Miasto płaci wysokie odszkodowania. W 2008 roku przeznaczyło na ten cel 3,9 mln zł, do 30 maja 2009 r. już 1,466 mln zł. Zdaniem samorządowców państwo nałożyło na gminy wyjątkowo kosztowny obowiązek. – Samorządy ponoszą koszty wynikające z księżycowych zasad gospodarki kwaterunkowej PRL – tłumaczy Jarosław Kapsa. Odszkodowania to formalność W sytuacji gdy sąd orzeknie o eksmisji z równoczesnym przyznaniem lokalu socjalnego, obowiązek jego dostarczenia zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów ciąży na gminie. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do takiego pomieszczenia z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. – Faktycznie oznacza to, że gmina, nie dostarczając lokalu socjalnego, doprowadza do powstania szkody. Swoim zaniechaniem uniemożliwia wynajęcie lokalu przez właściciela i uzyskanie wyższych dochodów od tych, które właściciel mieszkania uzyskiwał od zamieszkujących lokal lokatorów – wyjaśnia Andrzej Król, radca prawny z Warszawy. Dodaje, że ... przepisów samorządowcy mają wiele. Zdaniem Mariana Kupijała, prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielko- polskim, efekt szybkiego zmniejszenia wysokości płaconych odszkodowań można uzyskać poprzez budowę nowych mieszkań socjalnych. – Zwrot z takiej budowy dofinansowanej z budżetu państwa może nastąpić w stosunkowo krótkim czasie. Przecież lepiej zamienić w budżecie gminy wydatki ponoszone na odszkodowania, na rubrykę inwestycje – tłumaczy Marian Kupijał. Podobnie uważa Mirosław Mietykiński, prezydent Koszalina, który również rozwiązania dla gmin upatruje w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych. – Możliwości finansowe samorządów nie pozwalają nadążyć za potrzebami w tym zakresie. ... lokatorów i wymuszenie odpowiedzialności mieszkańców przez urealnienie groźby eksmisji na bruk – sugeruje Jarosław Kapsa. Zdaniem Joanny Dubiel z krakowskiego magistratu zasadniczym problemem jest brak w budżetach gmin środków na realizację...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,97563315,97563315,eksmisje_bez_zmian_ale_.html